Komponist Harald Sæther

Tilbake

 

Curriculum Vitae

HARALD SÆTHER

Født 09.05.46

Adresse 7342 Lønset

Telefon 976 80 846 / 916 49 199

e- post harald.saether@yahoo.no

websidehttp://haraldsaether.no

_______________________________________________________________________________________

 

Opplæring/utdannelse.

2006 - 2008 Mastergrad komposisjon 120 studiep. ved UIB Griegakademiet i Bergen.

2005 - 2006 Komposisjon 2 årsenheter 60 studiep. ved UIB Griegakademiet i Bergen.

2004 - 2005 Komp./arr. ½ årsenhet 30 studiep. ved UIS musikkonservatoriet i Stavanger.

2003 - 2004 Komp./arr. ½ årsenhet 30 studiep. ved NTNU musikkonservatoriet i Trondheim.

1974 - 1977 Trøndelag musikkonservatorium, instrumentalpedagogisk linje violin.

1971 - 1972 Komposisjonsstudier med Kolbjørn Ofstad, Veitvet Musikkonservatorium høsten.

1971 - 1974 Veitvet musikkonservatorium, hovedinstrument: violin.

1970 Examen artium realfag.

________________________________________________________________________________________

 

Yrkespraksis.

2007 august - 2009 juli. Ansvarlig for dokumentasjonsopptak for AVGARDE

2000 februar - 2002 juli: Rektor ved Oppdal Kommunale musikkskole.

1992 - 1997, 1999 august - 2000 januar: Lærer ved Oppdal Kommunale Musikkskole

1998 februar - 1999 juni: Musikkoordinator ved Operaen i Kristiansund.

1998 januar - 1999 juni: Rektor ved Kristiansund musikkskole.

1997/98. Lærer ved Sunndal Kommunale musikkskole.

1996 - 1997: Undervisningsinspektør ved Oppdal kommunale musikkskole.

1992 - 1997: Lærer ved Oppdal kommunale musikkskole.

1986 - 1991: Administrativ leder for Sør- Trøndelag Bonde- og småbrukerlag.

1979 - 1986: Instrumentallærer for privat musikkopplæring(Veslefrikk) i Oppdal.

1975 - 1978: Instrumentallærer, orkesterinstruktør ved Steinerskolen i Trondheim.

________________________________________________________________________________________

 

Organisasjonspraksis.

2009 - 2011 (2 år): Styreleder for Ny Musikks komponistgruppe.

1996 - 1997 (2 år): Leder for Norsk Musiker- og Musikkpedagogforening Sør- Trøndelag

1993 - 1996 (4 år): Initiativtager og leder for Vang Musikkteater i Oppdal

1992 - 1995 (4 år): Leder for Oppdal Kulturråd.

1991 - 1995 (5 år): Leder for Oppdal Musikkråd.

1989 - 1991: varamedlem, 1991 – 1993: fast medlem Sør- Trøndelag fylkesting.

1989 - 1993: Nestleder i Hovedutvalg for undervisning i Oppdal kommune.

1989 - 1993: Medlem av Oppdal formannskap.

1989 - 1993: Medlem av Oppdal kommunestyre.

1986 - 1992 (7 år): Leder for Lønset Kretsråd.

1984 - 1989 (5 år): Leder for Oppdal Bonde- og Småbrukerlag.

1971 - 1973 (2 år): Leder for elevrådet ved Veitvet Musikkonservatorium, fagskoleavd..

________________________________________________________________________________________

 

Medlem av Norsk Komponistforening.

 

 © Web design: Harald Sæther